عکس/ بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار در ایتالیا

عکس/ بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار در ایتالیا
به دنبال وقوع زلزله شدید در مرکز ایتالیا، مردم و نیروهای امدادی در تلاش اند تا قربانیان این حادثه را از زیر آوارها بیرون بکشند.
۱۲:۵۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


عکس/ بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار در ایتالیا

به دنبال وقوع زلزله شدید در مرکز ایتالیا، مردم و نیروهای امدادی در تلاش اند تا قربانیان این حادثه را از زیر آوارها بیرون بکشند.
۱۲:۵۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


عکس/ بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار در ایتالیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author