عکس/ استقبال از کیمیا

عکس/ استقبال از کیمیا
کاروان تیم تکواندو ملی کشورمان ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز به تهران بازگشت. تیم ملی تکواندو کشورمان در حالی از المپیک ریو به تهران بازگشت که تنها مدال‌آور این کاروان ۴ نفره کیمیا علیزاده بود.
۱۱:۱۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


عکس/ استقبال از کیمیا

کاروان تیم تکواندو ملی کشورمان ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز به تهران بازگشت. تیم ملی تکواندو کشورمان در حالی از المپیک ریو به تهران بازگشت که تنها مدال‌آور این کاروان ۴ نفره کیمیا علیزاده بود.
۱۱:۱۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


عکس/ استقبال از کیمیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author