عکس/ از کشته شدن گوزن ها تا جشنواره گاوبازی

عکس/ از کشته شدن گوزن ها تا جشنواره گاوبازی
نگاهی به برخی از تصاویر و رخدادهای جذاب از دریچه دوربین عکاسان در روز چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۹۵
۱۲:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


عکس/ از کشته شدن گوزن ها تا جشنواره گاوبازی

نگاهی به برخی از تصاویر و رخدادهای جذاب از دریچه دوربین عکاسان در روز چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۹۵
۱۲:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


عکس/ از کشته شدن گوزن ها تا جشنواره گاوبازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author