عکس/ از سلفی خطرناک تا مرد شیطانی

عکس/ از سلفی خطرناک تا مرد شیطانی
نگاهی به برخی از تصاویر و رخدادهای جذاب از دریچه دوربین عکاسان در روز جمعه، ۵ شهریور ۹۵
۱۴:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


عکس/ از سلفی خطرناک تا مرد شیطانی

نگاهی به برخی از تصاویر و رخدادهای جذاب از دریچه دوربین عکاسان در روز جمعه، ۵ شهریور ۹۵
۱۴:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


عکس/ از سلفی خطرناک تا مرد شیطانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author