عکسی باورنکردنی از کشتی‌گیری که روزی قهرمان جهان بود

عکسی باورنکردنی از کشتی‌گیری که روزی قهرمان جهان بود
مهدی حاجی‌زاده در سال 2002 قهرمان وزن ۷۴ کیلوگرم مسابقات قهرمانی کشتی جهان و فنی‌ترین کشتی‌گیر این مسابقات شد.

عکسی باورنکردنی از کشتی‌گیری که روزی قهرمان جهان بود

مهدی حاجی‌زاده در سال 2002 قهرمان وزن ۷۴ کیلوگرم مسابقات قهرمانی کشتی جهان و فنی‌ترین کشتی‌گیر این مسابقات شد.
عکسی باورنکردنی از کشتی‌گیری که روزی قهرمان جهان بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author