عکسی از هوادار تراکتورسازی که دیروز درگذشت

عکسی از هوادار تراکتورسازی که دیروز درگذشت
روز گذشته یکی از هواداران تراکتورسازی بر اثر ایست قلبی درگذشت.

عکسی از هوادار تراکتورسازی که دیروز درگذشت

روز گذشته یکی از هواداران تراکتورسازی بر اثر ایست قلبی درگذشت.
عکسی از هوادار تراکتورسازی که دیروز درگذشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author