عکسی از بازیکن جدید استقلال در تمرین

عکسی از بازیکن جدید استقلال در تمرین
استقلال تهران مجتبی حقدوست را از نفت تهران گرفته تا در ادامه مسابقات بخشی از ضعف خود را جبران کند.

عکسی از بازیکن جدید استقلال در تمرین

استقلال تهران مجتبی حقدوست را از نفت تهران گرفته تا در ادامه مسابقات بخشی از ضعف خود را جبران کند.
عکسی از بازیکن جدید استقلال در تمرین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author