عملکرد پینگ بازان در المپیک راضی کننده است

عملکرد پینگ بازان در المپیک راضی کننده است
گرگان – رئیس فدراسیون تنیس روی میز گفت: از عملکرد پینگ پنگ بازان اعزامی به مسابقات المپیک ریو راضی هستم و از قبل هم چنین پیش بینی را کرده بودیم.

عملکرد پینگ بازان در المپیک راضی کننده است

گرگان – رئیس فدراسیون تنیس روی میز گفت: از عملکرد پینگ پنگ بازان اعزامی به مسابقات المپیک ریو راضی هستم و از قبل هم چنین پیش بینی را کرده بودیم.
عملکرد پینگ بازان در المپیک راضی کننده است

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author