علی کریمی به تمرین تیم ستارگان رفت/ علی دایی: من هم شاید بروم

علی کریمی به تمرین تیم ستارگان رفت/ علی دایی: من هم شاید بروم
علی کریمی با وجود اینکه ظهر امروز از حضور در بازی با ستارگان لالیگا عذرخواهی کرده بود، لحظاتی پیش در تمرین تیم ستارگان حضور یافت!

علی کریمی به تمرین تیم ستارگان رفت/ علی دایی: من هم شاید بروم

علی کریمی با وجود اینکه ظهر امروز از حضور در بازی با ستارگان لالیگا عذرخواهی کرده بود، لحظاتی پیش در تمرین تیم ستارگان حضور یافت!
علی کریمی به تمرین تیم ستارگان رفت/ علی دایی: من هم شاید بروم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author