علی کریمی آن‌چیزی که در ظاهر می‌بینید نیست/ علایق شخصی کریمی، نیکبخت و کاظمیان

علی کریمی آن‌چیزی که در ظاهر می‌بینید نیست/ علایق شخصی کریمی، نیکبخت و کاظمیان
روزنامه خبرورزشی نوشت: در اینکه یک فوتبالیست مطرح می‌تواند یک مربی بزرگ شود، هیچ ضمانتی وجود ندارد. در این خصوص مطالب، گزارش‌ها و فکت‌های زیادی آورده شد که می‌تواند مُهر تأیید بر این مطلب بزند.

علی کریمی آن‌چیزی که در ظاهر می‌بینید نیست/ علایق شخصی کریمی، نیکبخت و کاظمیان

روزنامه خبرورزشی نوشت: در اینکه یک فوتبالیست مطرح می‌تواند یک مربی بزرگ شود، هیچ ضمانتی وجود ندارد. در این خصوص مطالب، گزارش‌ها و فکت‌های زیادی آورده شد که می‌تواند مُهر تأیید بر این مطلب بزند.
علی کریمی آن‌چیزی که در ظاهر می‌بینید نیست/ علایق شخصی کریمی، نیکبخت و کاظمیان

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author