علی چینی: استقلال یکی از بهترین فوتبال‌ها را در لیگ برتر انجام می‌دهد

علی چینی: استقلال یکی از بهترین فوتبال‌ها را در لیگ برتر انجام می‌دهد
دستیار علیرضا منصوریان پس از برتری تیمش مقابل سایپا گفت: می‌خواهیم تیمی در حد نام بزرگ استقلال باشیم

علی چینی: استقلال یکی از بهترین فوتبال‌ها را در لیگ برتر انجام می‌دهد

دستیار علیرضا منصوریان پس از برتری تیمش مقابل سایپا گفت: می‌خواهیم تیمی در حد نام بزرگ استقلال باشیم
علی چینی: استقلال یکی از بهترین فوتبال‌ها را در لیگ برتر انجام می‌دهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author