علی علیپور اختلافش با عالیشاه را تکذیب کرد

علی علیپور اختلافش با عالیشاه را تکذیب کرد
علی علیپور مهاجم پرسپولیس هم اختلاف بین سه تفنگدار پرسپولیس و امید عالیشاه را تکذیب کرد.

علی علیپور اختلافش با عالیشاه را تکذیب کرد

علی علیپور مهاجم پرسپولیس هم اختلاف بین سه تفنگدار پرسپولیس و امید عالیشاه را تکذیب کرد.
علی علیپور اختلافش با عالیشاه را تکذیب کرد

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author