علی دایی رهبر ارکستر نفت(عکس)

علی دایی رهبر ارکستر نفت(عکس)
علی دایی سرمربی تیم نفت تهران در حال نتیجه گرفتن با تیمی است که پیش از شروع فصل از مدعیان سقوط به دسته پایین‌تر بود.

علی دایی رهبر ارکستر نفت(عکس)

علی دایی سرمربی تیم نفت تهران در حال نتیجه گرفتن با تیمی است که پیش از شروع فصل از مدعیان سقوط به دسته پایین‌تر بود.
علی دایی رهبر ارکستر نفت(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author