علی دایی: در هوای سرد حق به حقدار رسید/ مبعلی عصای دست من است

علی دایی: در هوای سرد حق به حقدار رسید/ مبعلی عصای دست من است
تسنیم نوشت: سرمربی تیم فوتبال نفت تهران اعتقاد دارد که تیمش فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشته است.

علی دایی: در هوای سرد حق به حقدار رسید/ مبعلی عصای دست من است

تسنیم نوشت: سرمربی تیم فوتبال نفت تهران اعتقاد دارد که تیمش فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشته است.
علی دایی: در هوای سرد حق به حقدار رسید/ مبعلی عصای دست من است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author