علی‌مرادی:بهداد و کیانوش‌های زیادی از دل این شیربچه ها بیرون می‌آیند

علی‌مرادی:بهداد و کیانوش‌های زیادی از دل این شیربچه ها بیرون می‌آیند
رییس فدراسیون وزنه برداری می‌گوید:«ایران پر از استعداد است و شک نداشته باشید که خیلی از این بچه‌ها می‌توانند در المپیک بعدی حضور داشته باشند.»

علی‌مرادی:بهداد و کیانوش‌های زیادی از دل این شیربچه ها بیرون می‌آیند

رییس فدراسیون وزنه برداری می‌گوید:«ایران پر از استعداد است و شک نداشته باشید که خیلی از این بچه‌ها می‌توانند در المپیک بعدی حضور داشته باشند.»
علی‌مرادی:بهداد و کیانوش‌های زیادی از دل این شیربچه ها بیرون می‌آیند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author