علیفر و زمانی که 2-5-3 هدایت می‎کرد / سرهنگ در قابی که هرگز ندیده‌ایم(عکس)

علیفر و زمانی که 2-5-3 هدایت می‎کرد / سرهنگ در قابی که هرگز ندیده‌ایم(عکس)
سرهنگ علیفر که بارها در گزارش هایش مدعی شده بود قابلیت هدایت تیمی در سطح بالا را دارد و به انتقاد از سیستم های روز دنیا می پرداخت، زمانی در قاب عکس تیمی دارایی حضور یافته بود.

علیفر و زمانی که 2-5-3 هدایت می‎کرد / سرهنگ در قابی که هرگز ندیده‌ایم(عکس)

سرهنگ علیفر که بارها در گزارش هایش مدعی شده بود قابلیت هدایت تیمی در سطح بالا را دارد و به انتقاد از سیستم های روز دنیا می پرداخت، زمانی در قاب عکس تیمی دارایی حضور یافته بود.
علیفر و زمانی که 2-5-3 هدایت می‎کرد / سرهنگ در قابی که هرگز ندیده‌ایم(عکس)

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author