علیرغم درخشش رادو؛ بیرانوند دروازه‌بان اول است

علیرغم درخشش رادو؛ بیرانوند دروازه‌بان اول است
دروازه بان کروات سرخپوشان توانست در دو دیدار اخیر این تیم عملکرد مثبتی از خود به جا بگذارد و در راستای بسته ماندن دروازه تیمش، کلین شیت کند.

علیرغم درخشش رادو؛ بیرانوند دروازه‌بان اول است

دروازه بان کروات سرخپوشان توانست در دو دیدار اخیر این تیم عملکرد مثبتی از خود به جا بگذارد و در راستای بسته ماندن دروازه تیمش، کلین شیت کند.
علیرغم درخشش رادو؛ بیرانوند دروازه‌بان اول است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author