علیرضا حیدری:هنوز هم با کورتانیدزه می‌جنگم ،امادر یک جبهه

علیرضا حیدری:هنوز هم با کورتانیدزه می‌جنگم ،امادر یک جبهه
علیرضا حیدری که به تازگی به عنوان رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی انتخاب شده در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید:«کشتی پهلوانی برای ما و افتخار ایران است.»

علیرضا حیدری:هنوز هم با کورتانیدزه می‌جنگم ،امادر یک جبهه

علیرضا حیدری که به تازگی به عنوان رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی انتخاب شده در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید:«کشتی پهلوانی برای ما و افتخار ایران است.»
علیرضا حیدری:هنوز هم با کورتانیدزه می‌جنگم ،امادر یک جبهه

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author