عضو هیات مدیره: استقلال خانه منصوریان است

عضو هیات مدیره: استقلال خانه منصوریان است
ایسنا نوشت: عضو هیات مدیره استقلال می‌گوید علیرضا منصوریان می‌تواند یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های هدایت این تیم باشد.

عضو هیات مدیره: استقلال خانه منصوریان است

ایسنا نوشت: عضو هیات مدیره استقلال می‌گوید علیرضا منصوریان می‌تواند یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های هدایت این تیم باشد.
عضو هیات مدیره: استقلال خانه منصوریان است

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author