عصبانیت کی‌روش از نمایش ضعیف تیم ملی

عصبانیت کی‌روش از نمایش ضعیف تیم ملی
سرمربی پرتغالی تیم ملی از نمایش شاگردانش در اولین بازی انتخابی جام جهانی حسابی عصبانی است.

عصبانیت کی‌روش از نمایش ضعیف تیم ملی

سرمربی پرتغالی تیم ملی از نمایش شاگردانش در اولین بازی انتخابی جام جهانی حسابی عصبانی است.
عصبانیت کی‌روش از نمایش ضعیف تیم ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author