عصبانیت شدید منصوریان از مصدومیت پادوانی

عصبانیت شدید منصوریان از مصدومیت پادوانی
سرمربی استقلال در جریان بازی با فولاد در یک صحنه به شدت از رفتار مهاجم حریف شاکی شد.

عصبانیت شدید منصوریان از مصدومیت پادوانی

سرمربی استقلال در جریان بازی با فولاد در یک صحنه به شدت از رفتار مهاجم حریف شاکی شد.
عصبانیت شدید منصوریان از مصدومیت پادوانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author