عزت اللهی: بعد از آن گل به خودی، تخریبم کردند/جان مان را می دهیم برای جام جهانی

عزت اللهی: بعد از آن گل به خودی، تخریبم کردند/جان مان را می دهیم برای جام جهانی
خبرورزشی نوشت؛ پدیده تیم ملی می گوید حاضر نیست به هر شکل ممکن خودش را مطرح کند.

عزت اللهی: بعد از آن گل به خودی، تخریبم کردند/جان مان را می دهیم برای جام جهانی

خبرورزشی نوشت؛ پدیده تیم ملی می گوید حاضر نیست به هر شکل ممکن خودش را مطرح کند.
عزت اللهی: بعد از آن گل به خودی، تخریبم کردند/جان مان را می دهیم برای جام جهانی

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author