عزت اللهی: بازی با عمان سخت ترین مسابقه ماست

عزت اللهی: بازی با عمان سخت ترین مسابقه ماست
بازیکن تیم ملی گفت: می خواهیم تساوی بازی رفت مقابل عمان را جبران کنیم.

عزت اللهی: بازی با عمان سخت ترین مسابقه ماست

بازیکن تیم ملی گفت: می خواهیم تساوی بازی رفت مقابل عمان را جبران کنیم.
عزت اللهی: بازی با عمان سخت ترین مسابقه ماست

خرم خبر

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author