عزت‌اللهی همچنان نمیکت‌نشین؛/ سردار در ترکیب روستوف مقابل بایرن(عکس)

عزت‌اللهی همچنان نمیکت‌نشین؛/ سردار در ترکیب روستوف مقابل بایرن(عکس)
روستوف با بهره‌مندی از مهاجم ملی پوش ایرانی خود به مصاف بایرن مونیخ می‌رود.

عزت‌اللهی همچنان نمیکت‌نشین؛/ سردار در ترکیب روستوف مقابل بایرن(عکس)

روستوف با بهره‌مندی از مهاجم ملی پوش ایرانی خود به مصاف بایرن مونیخ می‌رود.
عزت‌اللهی همچنان نمیکت‌نشین؛/ سردار در ترکیب روستوف مقابل بایرن(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author