عزت‌اللهی: بعد از آن گل به خودی، تخریبم کردند/جان مان را می‌دهیم برای جام‌جهانی

عزت‌اللهی: بعد از آن گل به خودی، تخریبم کردند/جان مان را می‌دهیم برای جام‌جهانی
خبرورزشی نوشت: پدیده تیم ملی می‌گوید حاضر نیست به هر شکل ممکن خودش را مطرح کند.

عزت‌اللهی: بعد از آن گل به خودی، تخریبم کردند/جان مان را می‌دهیم برای جام‌جهانی

خبرورزشی نوشت: پدیده تیم ملی می‌گوید حاضر نیست به هر شکل ممکن خودش را مطرح کند.
عزت‌اللهی: بعد از آن گل به خودی، تخریبم کردند/جان مان را می‌دهیم برای جام‌جهانی

عکس جدید اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author