عربستان ۵۰۰ میلیارد دلار سلاح از آمریکا خریداری کرده است

عربستان ۵۰۰ میلیارد دلار سلاح از آمریکا خریداری کرده است
روزنامه رای الیوم نوشت: عربستان در دو دهه اخیر ۵۰۰ میلیارد دلار سلاح خریداری کرده است.
۲۰:۲۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


عربستان ۵۰۰ میلیارد دلار سلاح از آمریکا خریداری کرده است

روزنامه رای الیوم نوشت: عربستان در دو دهه اخیر ۵۰۰ میلیارد دلار سلاح خریداری کرده است.
۲۰:۲۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


عربستان ۵۰۰ میلیارد دلار سلاح از آمریکا خریداری کرده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author