عربستان قابل اعتماد نیست، خودسرانه به حج نروید

عربستان قابل اعتماد نیست، خودسرانه به حج نروید
مسئولان حج و زیارت از هموطنانی که اشتیاق حج و زیارت خانه خدا را دارند، خواستند به هیچ وجه از طریق کشورهای دیگر به عربستان نروند.
۱۶:۲۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


عربستان قابل اعتماد نیست، خودسرانه به حج نروید

مسئولان حج و زیارت از هموطنانی که اشتیاق حج و زیارت خانه خدا را دارند، خواستند به هیچ وجه از طریق کشورهای دیگر به عربستان نروند.
۱۶:۲۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


عربستان قابل اعتماد نیست، خودسرانه به حج نروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author