عراقچی: آمریکا مانع رفع تحریم‌ها شده است

عراقچی: آمریکا مانع رفع تحریم‌ها شده است
معاون وزیر امور خارجه گفت: مقدار زیادی از تحریم‌ها برداشته شده و مقدار دیگری نیز وجود دارد که ما با مشکلات و موانعی مواجه هستیم و علت اصلی آن بدعهدی و بدحسابی طرف‌های غربی به‌ ویژه آمریکاست.
۱۹:۱۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


عراقچی: آمریکا مانع رفع تحریم‌ها شده است

معاون وزیر امور خارجه گفت: مقدار زیادی از تحریم‌ها برداشته شده و مقدار دیگری نیز وجود دارد که ما با مشکلات و موانعی مواجه هستیم و علت اصلی آن بدعهدی و بدحسابی طرف‌های غربی به‌ ویژه آمریکاست.
۱۹:۱۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


عراقچی: آمریکا مانع رفع تحریم‌ها شده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author