عذرخواهی کاپیتان رونی به خاطر عکسی که از او منتشر شد

عذرخواهی کاپیتان رونی به خاطر عکسی که از او منتشر شد
تسنیم نوشت: انتشار یک عکس جنجالی از کاپیتان تیم ملی انگلیس در رسانه‌های این کشور، او را شرمنده و مجبور به عذرخواهی از هوادارانش کرد.

عذرخواهی کاپیتان رونی به خاطر عکسی که از او منتشر شد

تسنیم نوشت: انتشار یک عکس جنجالی از کاپیتان تیم ملی انگلیس در رسانه‌های این کشور، او را شرمنده و مجبور به عذرخواهی از هوادارانش کرد.
عذرخواهی کاپیتان رونی به خاطر عکسی که از او منتشر شد

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author