عذرخواهی عبدالرحیمف بابت شکست برابر ایران

عذرخواهی عبدالرحیمف بابت شکست برابر ایران
سرمربی تیم فوتبال جوانان ازبکستان ضمن عذرخواهی بابت عدم صعود به جام جهانی 2017 کره جنوبی مسئولیت شکست برابر ایران را بر گردن گرفت.

عذرخواهی عبدالرحیمف بابت شکست برابر ایران

سرمربی تیم فوتبال جوانان ازبکستان ضمن عذرخواهی بابت عدم صعود به جام جهانی 2017 کره جنوبی مسئولیت شکست برابر ایران را بر گردن گرفت.
عذرخواهی عبدالرحیمف بابت شکست برابر ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author