عدم حضور مقابل نمایندگان رژیم صهیونیستی / موضع رسمی یوفا؛ احترام به جهانبخش

عدم حضور مقابل نمایندگان رژیم صهیونیستی / موضع رسمی یوفا؛ احترام به جهانبخش
در پی اعلام رسمی باشگاه هلندی مبنی بر غیبت ملی پوش ایرانی مقابل حریف رژیم اشغالگر به دلیل تنش های سیاسی شایعاتی در خصوص محرومیت این بازیکن از سوی یوفا به گوش رسید.

عدم حضور مقابل نمایندگان رژیم صهیونیستی / موضع رسمی یوفا؛ احترام به جهانبخش

در پی اعلام رسمی باشگاه هلندی مبنی بر غیبت ملی پوش ایرانی مقابل حریف رژیم اشغالگر به دلیل تنش های سیاسی شایعاتی در خصوص محرومیت این بازیکن از سوی یوفا به گوش رسید.
عدم حضور مقابل نمایندگان رژیم صهیونیستی / موضع رسمی یوفا؛ احترام به جهانبخش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author