عدم توافق با سپاهان مانع پیوستن پادوانی به استقلال شد

عدم توافق با سپاهان مانع پیوستن پادوانی به استقلال شد
مدافع برزیلی فصل گذشته سپاهان به‌دلیل عدم توافقات مالی با سپاهان نتوانسته رضایت‌نامه‌اش را از این باشگاه بگیرد و به‌همین دلیل نمی‌تواند به استقلال بپیوندد.

عدم توافق با سپاهان مانع پیوستن پادوانی به استقلال شد

مدافع برزیلی فصل گذشته سپاهان به‌دلیل عدم توافقات مالی با سپاهان نتوانسته رضایت‌نامه‌اش را از این باشگاه بگیرد و به‌همین دلیل نمی‌تواند به استقلال بپیوندد.
عدم توافق با سپاهان مانع پیوستن پادوانی به استقلال شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author