عثمان دمبله فوق العاده است

عثمان دمبله فوق العاده است
بالوگن، مدافع ماینس به تمجید از عثمان دمبله، بازیکن جدید دورتموند پرداخت و کیفیت او را فوق العاده بالا ارزیابی کرد.

عثمان دمبله فوق العاده است

بالوگن، مدافع ماینس به تمجید از عثمان دمبله، بازیکن جدید دورتموند پرداخت و کیفیت او را فوق العاده بالا ارزیابی کرد.
عثمان دمبله فوق العاده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author