عبور‌مدیر‌‌قبلی‌مجموعه‌ورزشی‌آزادی‌از‌خطوط‌قرمز

عبور‌مدیر‌‌قبلی‌مجموعه‌ورزشی‌آزادی‌از‌خطوط‌قرمز
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در آئین معارفه مدیر جدید مجموعه ورزشی آزادی با تاکید براینکه برکناری فرهاد نیکوخصال مدیرقبلی این مجموعه ارتباطی به درخواست سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ندارد،گفت: دلیل کنار گذاشته شدن این مدیر، عبور از خطوط قرمز بود.

عبور‌مدیر‌‌قبلی‌مجموعه‌ورزشی‌آزادی‌از‌خطوط‌قرمز

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در آئین معارفه مدیر جدید مجموعه ورزشی آزادی با تاکید براینکه برکناری فرهاد نیکوخصال مدیرقبلی این مجموعه ارتباطی به درخواست سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ندارد،گفت: دلیل کنار گذاشته شدن این مدیر، عبور از خطوط قرمز بود.
عبور‌مدیر‌‌قبلی‌مجموعه‌ورزشی‌آزادی‌از‌خطوط‌قرمز

دانلود فیلم جدید

label, , ,

About the author