عبدی و ستاره‌سازی برای پرسپولیس (عکس)

عبدی و ستاره‌سازی برای پرسپولیس (عکس)
حسین عبدی، عضو هیات مدیره پرسپولیس نمی تواند علاقه اش را به حضور در مسائل فنی پنهان کند و حضور در راس تیم ب این فرصت را به او داده است.

عبدی و ستاره‌سازی برای پرسپولیس (عکس)

حسین عبدی، عضو هیات مدیره پرسپولیس نمی تواند علاقه اش را به حضور در مسائل فنی پنهان کند و حضور در راس تیم ب این فرصت را به او داده است.
عبدی و ستاره‌سازی برای پرسپولیس (عکس)

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author