عبداللهی: مردم خوزستان! منصوریان را به من ببخشید

عبداللهی: مردم خوزستان! منصوریان را به من ببخشید
روزنامه خبرورزشی نوشت: نصرالله عبداللهی آن‌قدر که از خبر اعتراض احتمالی برخی خوزستانی‌ها به منصوریان و رحمتی ناراحت بود گرمای هوا را چندان جدی نمی‌گرفت.

عبداللهی: مردم خوزستان! منصوریان را به من ببخشید

روزنامه خبرورزشی نوشت: نصرالله عبداللهی آن‌قدر که از خبر اعتراض احتمالی برخی خوزستانی‌ها به منصوریان و رحمتی ناراحت بود گرمای هوا را چندان جدی نمی‌گرفت.
عبداللهی: مردم خوزستان! منصوریان را به من ببخشید

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author