عباس کیارستمی بستری شد

عباس کیارستمی بستری شد
کیارستمی، کارگردان برجسته سینمای ایران در پی شدت گرفتن مشکلات جسمی، با نظر پزشکان معالج در بیمارستان بستری شده است.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


عباس کیارستمی بستری شد

کیارستمی، کارگردان برجسته سینمای ایران در پی شدت گرفتن مشکلات جسمی، با نظر پزشکان معالج در بیمارستان بستری شده است.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


عباس کیارستمی بستری شد

عکس های داغ جدید

ترانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author