عبادی در رده پانزدهم ایستاد/ صعود نعمتی در رده‌بندی جهانی

عبادی در رده پانزدهم ایستاد/ صعود نعمتی در رده‌بندی جهانی
در آخرین رده‌بندی تیراندازی با کمان جهان، اسماعیل عبادی و زهرا نعمتی در رده پانزددهم و سی‌ویکم جهان قرار گرفتند.

عبادی در رده پانزدهم ایستاد/ صعود نعمتی در رده‌بندی جهانی

در آخرین رده‌بندی تیراندازی با کمان جهان، اسماعیل عبادی و زهرا نعمتی در رده پانزددهم و سی‌ویکم جهان قرار گرفتند.
عبادی در رده پانزدهم ایستاد/ صعود نعمتی در رده‌بندی جهانی

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author