عالیشاه در مسیر نوراللهی: سربازی و جدایی / امید نمی‌خواهد وین رونی پرسپولیس باشد!

عالیشاه در مسیر نوراللهی: سربازی و جدایی / امید نمی‌خواهد وین رونی پرسپولیس باشد!
امید عالیشاه که این روزها به دلیل مصدومیت از تمرینات گروهی معاف شده است، احتمالا یکی از جداشده های این تیم در نیم فصل لقب گیرد.

عالیشاه در مسیر نوراللهی: سربازی و جدایی / امید نمی‌خواهد وین رونی پرسپولیس باشد!

امید عالیشاه که این روزها به دلیل مصدومیت از تمرینات گروهی معاف شده است، احتمالا یکی از جداشده های این تیم در نیم فصل لقب گیرد.
عالیشاه در مسیر نوراللهی: سربازی و جدایی / امید نمی‌خواهد وین رونی پرسپولیس باشد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author