عالیشاه : با پیراهن قرمز یک گل از حریفان جلو هستیم/ لطفاً بازی‌های پرسپولیس را روز جمعه برگزار کنید

عالیشاه : با پیراهن قرمز یک گل از حریفان جلو هستیم/ لطفاً بازی‌های پرسپولیس را روز جمعه برگزار کنید
روزنامه خبرورزشی نوشت: حدود ۱۸هزار تماشاگر پرسپولیس گرچه با لبخند از ورزشگاه تختی خارج شدند اما اغلب اعتقاد داشتند تیم محبوبشان در حد و اندازه‌های خود ظاهر نشده است.

عالیشاه : با پیراهن قرمز یک گل از حریفان جلو هستیم/ لطفاً بازی‌های پرسپولیس را روز جمعه برگزار کنید

روزنامه خبرورزشی نوشت: حدود ۱۸هزار تماشاگر پرسپولیس گرچه با لبخند از ورزشگاه تختی خارج شدند اما اغلب اعتقاد داشتند تیم محبوبشان در حد و اندازه‌های خود ظاهر نشده است.
عالیشاه : با پیراهن قرمز یک گل از حریفان جلو هستیم/ لطفاً بازی‌های پرسپولیس را روز جمعه برگزار کنید

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author