عادل رامی:/ مسی از رونالدو بیشتر در خدمت تیم است

عادل رامی:/ مسی از رونالدو بیشتر در خدمت تیم است
عادل رامی، مدافع فرانسوی سویا معتقد است لیونل مسی بیش از رونالدو در خدمت تیم است.

عادل رامی:/ مسی از رونالدو بیشتر در خدمت تیم است

عادل رامی، مدافع فرانسوی سویا معتقد است لیونل مسی بیش از رونالدو در خدمت تیم است.
عادل رامی:/ مسی از رونالدو بیشتر در خدمت تیم است

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author