عابدینی: انتشار قراردادها برخلاف قوانین فیفا است

عابدینی: انتشار قراردادها برخلاف قوانین فیفا است
ورزش سه نوشت:قرارداد تبلیغات محیطی بسته شد تا نگرانی ها از بابت عدم درآمدزایی از تابلوهای کنار زمین طرف شود.

عابدینی: انتشار قراردادها برخلاف قوانین فیفا است

ورزش سه نوشت:قرارداد تبلیغات محیطی بسته شد تا نگرانی ها از بابت عدم درآمدزایی از تابلوهای کنار زمین طرف شود.
عابدینی: انتشار قراردادها برخلاف قوانین فیفا است

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author