عابدزاده نمایشگاه‌حمل‌و‌نقل را به‌هم‌ریخت(عکس)

عابدزاده نمایشگاه‌حمل‌و‌نقل را به‌هم‌ریخت(عکس)
دروازه بان اسطوره ای فوتبال ایران امروز با حضور در نمایشگاه حمل و نقل تهران، با هواداران خود دیدار کرد.

عابدزاده نمایشگاه‌حمل‌و‌نقل را به‌هم‌ریخت(عکس)

دروازه بان اسطوره ای فوتبال ایران امروز با حضور در نمایشگاه حمل و نقل تهران، با هواداران خود دیدار کرد.
عابدزاده نمایشگاه‌حمل‌و‌نقل را به‌هم‌ریخت(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author