عابدزاده: من از پسر خودم هم تعریف نمی‌کنم چه برسد به بقیه!

عابدزاده: من از پسر خودم هم تعریف نمی‌کنم چه برسد به بقیه!
احمد عابدزاده می‌گوید از تماشای بازی تیم‌ملی مقابل کره لذت برده است.

عابدزاده: من از پسر خودم هم تعریف نمی‌کنم چه برسد به بقیه!

احمد عابدزاده می‌گوید از تماشای بازی تیم‌ملی مقابل کره لذت برده است.
عابدزاده: من از پسر خودم هم تعریف نمی‌کنم چه برسد به بقیه!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author