عابدزاده: سیاه‌لشگرهای سینمای ایران را نمی‌شناسم

عابدزاده: سیاه‌لشگرهای سینمای ایران را نمی‌شناسم
احمدرضا عابدزاده به اظهارات سید جواد هاشمی واکنش تندی نشان داد.

عابدزاده: سیاه‌لشگرهای سینمای ایران را نمی‌شناسم

احمدرضا عابدزاده به اظهارات سید جواد هاشمی واکنش تندی نشان داد.
عابدزاده: سیاه‌لشگرهای سینمای ایران را نمی‌شناسم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author