ظریف راهی لهستان شد

ظریف راهی لهستان شد
وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز تهران را به مقصد ورشو ترک کرد.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


ظریف راهی لهستان شد

وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز تهران را به مقصد ورشو ترک کرد.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


ظریف راهی لهستان شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author