ظریف در نیویورک تایمز: جهان از شر وهابیت خونریز خلاص شود

ظریف در نیویورک تایمز: جهان از شر وهابیت خونریز خلاص شود
ظریف در یادداشتی که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، تاکید کرد: باید اقدامی هماهنگ در سازمان ملل برای قطع حمایت مالی از ایدئولوژی های مبتنی بر نفرت و افراط صورت گیرد.
۰۸:۱۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


ظریف در نیویورک تایمز: جهان از شر وهابیت خونریز خلاص شود

ظریف در یادداشتی که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، تاکید کرد: باید اقدامی هماهنگ در سازمان ملل برای قطع حمایت مالی از ایدئولوژی های مبتنی بر نفرت و افراط صورت گیرد.
۰۸:۱۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


ظریف در نیویورک تایمز: جهان از شر وهابیت خونریز خلاص شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author