ظریف به فنلاند رفت

ظریف به فنلاند رفت
وزیر امورخارجه کشورمان از لهستان به فنلاند رفت.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


ظریف به فنلاند رفت

وزیر امورخارجه کشورمان از لهستان به فنلاند رفت.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


ظریف به فنلاند رفت

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author