ظریف از شیلی به بولیوی رفت

ظریف از شیلی به بولیوی رفت
وزیر امور خارجه در پنجمین مرحله از سفر به آمریکای لاتین از شیلی به بولیوی رفت.
۰۷:۴۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


ظریف از شیلی به بولیوی رفت

وزیر امور خارجه در پنجمین مرحله از سفر به آمریکای لاتین از شیلی به بولیوی رفت.
۰۷:۴۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


ظریف از شیلی به بولیوی رفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author