ظریف: آمادگی ایران برای گسترش روابط با شیلی

ظریف: آمادگی ایران برای گسترش روابط با شیلی
ظریف وزیر امورخارجه کشورمان که در راس هیاتی سیاسی-اقتصادی به شیلی سفر کرده است گفت: زمان آغاز گسترش روابط دو کشور فرا رسیده است و آمادگی داریم از تجربه های شیلی در خصوصی سازی و جلب سرمایه گذاری خارجی استفادکنیم.
۲۲:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


ظریف: آمادگی ایران برای گسترش روابط با شیلی

ظریف وزیر امورخارجه کشورمان که در راس هیاتی سیاسی-اقتصادی به شیلی سفر کرده است گفت: زمان آغاز گسترش روابط دو کشور فرا رسیده است و آمادگی داریم از تجربه های شیلی در خصوصی سازی و جلب سرمایه گذاری خارجی استفادکنیم.
۲۲:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


ظریف: آمادگی ایران برای گسترش روابط با شیلی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author